________

LOADING

Vilkår og betingelser | Danmark | topgrass.dk for pros

BETINGELSER OG VILKÅR

Standardbetingelser og vilkår for levering af produkter og serviceydelser på vegne af Fix Effect IVS.

GENERELT

 

Topgrass.dk is a registered trademark at the The Danish Patent and Trademark Office with application number VA201800977.

 

Hjemmesiden topgrass.dk og alle subdomæner ejes og udvikles af: 

 

FIX EFFECT IVS

Automatikvej 1,

2860 Søborg

Danmark

CVR number: 39543125

VAT number: DK39543125

 

 

 

BETINGELSER OG VILKÅR

 

I forhold til betingelser og vilkår for kunstgræsprodukter gør følgende betingelser sig gældende:

 

 • Kunde: Den virksomhed eller privatperson, som laver en bestilling og/eller underskriver en kontrakt med Sælger

 • Seller: Fix Effect IVS og/eller tilknyttede virksomheder.

 • Parter: Fællesbetegnelse for Kunde og Sælger;

 • Produkter: kunstgræsprodukter solgt af Sælger, og som indgår i Kundens ordre og/eller den underskrevne kontrakt;

 

Nærværende betingelser og vilkår gør sig gældende for alle kontrakter, der omhandler levering af Produkter fra Sælger til Kunde og skal have forrang i forhold til enhver anden form for dokumentation eller kommunikation fra Sælger.


Ændringer af disse betingelser og vilkår anses som ugyldige, medmindre Sælger udtrykkeligt har givet sit skriftlige samtykke.

 

Intet i disse betingelser og vilkår skal på nogen måde berøre vilkår eller garantier, udtrykkelige eller underforståede, eller ethvert retsmiddel, som Sælger er berettiget til gennem produkter og serviceydelser i henhold til enhver vedtægt, lov eller regulering.

 

Intet i disse betingelser og vilkår skal berøre Kundens lovbestemte Forbrugerret.

 

Disse betingelser og vilkår gør sig kun gældende for online køb.

 

 

 

FARVE OG SPECIFIKATIONER

 

Vi har taget alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at produktbeskrivelserne er så præcise som muligt; ikke desto mindre kan der forekomme ændringer i specifikationerne. Du er velkommen til at anmode os om et opdateret datablad. Begrænsningerne i farvereproduktion og de specifikke farveindstillinger på din egen skærm kan føre til svage forskelle i forhold til det fysiske produkt. 

 

Vi tilbyder gratis produktprøver og anbefaler dig, at du gør brug af denne service, således at du tager en korrekt og velinformeret beslutning i forhold til kvaliteten og udseendet af den plæne, du ønsker at købe.

 

Vær også opmærksom på, at vore fysiske produkter kan have minimale farveændringer afhængig af produktets produktionsbatch. Det kan derfor hænde, at der er en svag forskel mellem dels vareprøven, dels det endelige produkt, du modtager. 

 

 

 

ORDREN

 

Ved oprettelse af en ordre via vores webshop, skal kunden acceptere tilbuddet der gives ved afslutning af ordren, idet der laves en ordre med Sælger.

 

Når du kommer til check-out og betaling, skal du krydse et felt af, som bevis for, at du accepterer disse (vores) betingelser og vilkår. Et direkte link giver dig adgang til disse betingelser og vilkår, som du kan læse og acceptere. 

 

Kunden er ansvarlig for at sikre sig, at der bestilles den rette mængde af produktet i forhold til behov. 

 

Kunden er ansvarlig for installationen, disponibelt værktøj, samt tilstanden af det værktøj og de redskaber, der skalanvendes i installationen. 

 

Sælger garanterer, at ethvert materiale leveres uden fejl i materiale og udførelse. Skulle det leverede materiale være behæftet med fejl, skal Kunden underrette Sælger inden for 14 dage fra modtagelsen af leveringen, og Kunden har krav på at få produktet erstattet eller fuld tilbagebetaling.

 

 

 

PRIS OG BETALING

 

Betaling via vores hjemmeside er øjeblikkelig, og den fastsatte pris betales sådan som det specificeres under check-out i vores webshop. 

 

 

 

LEVERING

 

Sælgers leveringsdato er udelukkende et skøn, og Sælger leverer alle produkter og serviceydelser inden for en rimelig tid til privatkunder. I forhold til erhvervsaftaler, kan Sælger ikke holdes ansvarlig i forhold til uforudsete omkostninger, skader, udgifter eller gebyrer som direkte eller indirekte konsekvens af leveringsforsinkelser. Intet i denne klausul berører vores erstatningspligt i tilfælde af force majeure.

 

En ordrebekræftelse er et bevis på, at vi har modtaget din ordre. En ordrebekræftelse bekræfter ikke, at en ordre er blevet ekspederet eller afsendt. Vores salgsteam vil informere dig om en forventet leveringsdato, efter at din ordre er modtaget.

 

Ved levering er det vigtigt, at der er nogen hjemme eller til stede på leveringsadressen, da der kræves en underskrift. Er det ikke tilfældet, kan der forekomme et tillægsgebyr for en eventuel gentagelse af leveringen.

 

Visse begrænsninger og betingelser på vegne af kurer-virksomheden kan gøre sig gældende.

 

Al risiko går over til Kunden i samme øjeblik, varerne leveres.

 

Grundet vore produkters vægt og volumen, tilråder vi altid, at der er en kvalificeret person til stede, som kan assistere chaufføren med at læsse varerne af ved levering.

 

Leveringsomkostninger er ikke inkluderet i produktets pris. Leveringsomkostningerne afhænger af, hvor du ønsker varerne leveret og beregnes ved check-out. Prisen skal accepters, før betalingen kan gennemføres. 

 

Med det formal at undgå enhver tvivl, skal det understreges, at tiden ikke er afgørende, og at Sælger ikke kan holdes ansvarlig over for Kunden i tilfælde af en eventuel forsinkelse i en aftalt leveringsdato. Alle serviceydelser leveres inden for en rimelig tidsfrist.

 

 

 

KUNDENS FORPLIGTELSER

 

For at Sælger kan opfylde sine forpligtelser, skal Kunden:

 

 • Samarbejde med sælger;
   

 • Give Sælger adgang til enhver form for oplysninger, som denne med rimelighed måtte anmode om;
   

 • Skaffe alle nødvendige tilladelser, licenser og godkendelser, som måtte være nødvendige forud for installationen. Omkostningerne for disse er alene kundens ansvar, og
   

 • Efterkomme eventuelle andre krav, som måtte aftales mellem parterne.

 

 

 

SÆLGERS FORPLIGTELSER

 

 • Sælger garanterer, at varerne ved levering svarer til den af Sælger angivne beskrivelse.
   

 • Sælger skal udføre aftalte serviceydelser med behørig professional dygtighed og omhu og med den behørige standard i overensstemmelse med anerkendte standarder og praksiskodekser.
   

 • Sælger sikrer, at ethvert produkter leveres uden fejl i materiale og udførelse. Skulle det leverede materiale være behæftet med fejl, skal Kunden underrette Sælger inden for 14 dage fra modtagelsen af leveringen, og Kunden har krav på at få produktet erstattet eller fuld tilbagebetaling. 

 

 

 

ANNULLERINGER OG TILBAGEBETALINGER

 

I fald varerne er behæftet med fejl, skal Kunden underrette Sælger inden for 14 dage fra modtagelsen af leveringen, og Kunden har derpå krav på at få produktet erstattet eller fuld tilbagebetaling. 


Produkter som fabrikeres og skæres efter en speciel ordre kan kun returneres, hvis de er behæftet med fejl. 

 

 

 

BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR


Sælger kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig over for Kunden eller en tredjemand hvad angår indirekte tab eller tabt fortjeneste, formuetab eller andre økonomiske tab, som Kunden måtte have lidt uanset årsagen, herunder forsømmelighed, kontraktbrud, urigtig angivelse eller andre årsager.

 

 

 

FORCE MAJEURE

 

Hverken Kunde eller Sælger skal holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende overholdelse af deres respektive forpligtelser, hvis forsinkelsen eller manglende overholdelse skyldes begivenheder og omstændigheder, som er uden for deres rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, uforudsigelige naturfænomener, strejke eller lockout, uheld, krig, brand, driftsuheld eller – havari, maskinuheld, råvaremangel eller knaphed på råvarer fra en naturlig kilde, og parten skal være berettiget til en vis fleksibilitet og udvidelse i forhold til dennes forpligtelser.

 

 

 

HJEMMESIDE

 

Skulle der være afvigelser i en ordre, hvis årsag er uden for vores kontrol, som påvirker kodningen af hjemmesiden og resulterer i et forkert antal eller en forkert slutpris, refunderer vi ordren.

 

Selv om vi kontinuerligt forsøger at sikre os, at vore produktpriser er opdaterede og korrekte, som de præsenteres i produktbeskrivelsen, kan der stadig opstå fejl. Opdager vi en fejl i prisen på dét produkt, du har bestilt, vil vi ikke være i stand til at acceptere din ordre. Vi vil derfor kontakte dig hurtigst muligt, med det formål at bede dig enten genbekræfte din ordre til den korrekte pris eller annullere ordren. 

 

Er det ikke muligt for os at komme i kontakt med dig, vil vi behandle ordren som annulleret i forhold til det produkt, der ikke er korrekt prissat. 

 

 

 

GÆLDENDE LOV

 

Nærværende betingelser og vilkår skal reguleres og fortolkes af dansk lov, og parterne skal således anerkende den danske ret som eksklusiv kompetence. 

 

 

 

 

© 2019 Kunstgræs i Danmark | topgrass.dk

Fix Effect IVS er ejere af topgrass.dk

Automatikvej 1, 2860 Søborg, Danmark 

Privat Politik    |    Vilkår og betingelser   |   Garanti   |   Sitemap   |   Levering i hele Danmark   |  Kontakt


contact@topgrass.dk

+45 50 65 86 75

CVR No: 39543125 | VAT: DK39543125